תחרות צילום
תחרות צילום - הצהרת פרטיות

בעת הגשת תצלומיכם לתחרות הצילום של photo-id.org הינכם נדרשים לספק כמה פרטים אישיים כגון כתובת מגורים, מספר טלפון וכו'. חובה לספק פרטים אלו והגשות ללא הפרטים הנ"ל תפסלנה. המסמך הבא מתאר את השימוש והצורך בפרטים אלו.

photo-id.org עושים שימוש בפרטיכם בצורה הבאה:

כל מידע אשר יועבר ל-photo-id.org בעת הגשת התצלומים לא יועבר לעולם לצד אחר.

כל שאלה הקשורה למסמך זה יש להפנות לכתובת .

קישורים נוספים

תקנון התחרות
כתב ויתור
הצהרת פרטיותשמור על זכויות היוצרים שלך!